loading

Zonle Doors chuyên sản xuất cửa cho 20Năm

Thị trưởng tỉnh Quảng Tây đã đến thăm Zonle door Industry để kiểm tra và hướng dẫn công việc

Thị trưởng tỉnh Quảng Tây đã đến thăm Zonle door Industry để kiểm tra và hướng dẫn công việc 1

Thị trưởng tỉnh Quảng Tây đã đến thăm Zonle door Industry để kiểm tra và hướng dẫn công việc 2

Thị trưởng đã đi sâu nghiên cứu về công tác phòng chống dịch và việc tiếp tục làm việc, sản xuất của các doanh nghiệp, khẳng định đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch của công ty chúng tôi, yêu cầu các doanh nghiệp tiếp tục quan tâm đến công tác phòng chống dịch. phòng, chống, thúc đẩy khoa học việc tiếp tục lao động sản xuất, hỏi cụ thể những khó khăn vướng mắc cụ thể trong quá trình tiếp tục sản xuất của doanh nghiệp và yêu cầu nhân viên đi cùng ghi nhận và triển khai tại chỗ cho công tác tuyển dụng nhân sự, vận chuyển nguyên vật liệu sản xuất. và các vấn đề khác.

Hiện nay, Quảng Tây Z O nle Door Industry đang tích cực khắc phục khó khăn, tổ chức nguồn lực và phát triển sản phẩm mới theo sự triển khai thống nhất của chính quyền thành phố, dưới sự chỉ đạo chính xác và dịch vụ tinh tế của ban quản lý, và năng lực sản xuất đã nhanh chóng trở lại bình thường!
Cùng nhau vượt qua khó khăn, cùng nhau vươn lên phía trước! Guangxi Z O nle Door Industry sản xuất và vận hành đã nhấn “nút tiến nhanh”, công ty sẽ có những sản phẩm tốt hơn, dịch vụ nhanh hơn để đáp lại cho khách hàng từ mọi tầng lớp xã hội, rất mong được hợp tác với quý khách.

Trước đó
With an authoritative platform, highlight the power of the brand
Authoritative media into the factory丨 to explore the development of the leading brand of Zonle Doo
kế tiếp
Đề nghị cho bạn
không có dữ liệu
GET IN TOUCH WITH US
     PLEASE CALL US      
+86-18587696286
Bản quyền © 2021 Công ty TNHH Sản xuất Cửa Zonle Quảng Tây| Sơ đồ trang web
Contact us
whatsapp
contact customer service
Contact us
whatsapp
hủy bỏ
Customer service
detect